Celem Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Przemyśla i regionu,  inicjowanie procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących warunki równych szans na drodze do rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

Data wpisu do KRS: 7.08.2013r.  NR:0000472726

Fundatorzy:
  • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  • Order of Code Sp. z o.o.
  • Pracownia Fajek Mr Bróg,
  • Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A
  • Kancelaria Radcy Prawnego  Marta Witowska

Zarząd:

Renata Stefaniak – Prezes Zarządu