W ramach Programu SALON NGO współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

Oferujemy:

  • wsparcie przy planowaniu działalności (warsztaty strategiczne, opracowanie strategii, źródła finansowania itp),
  • konsultacje przygotowywanych projektów,
  • kontakt do  partnerów w Polsce i innych krajach, w szczególności polecamy organizacje polonijne, z którymi można się porozumiewać  w języku polskim,
  • pomoc przy realizacji i rozliczeniu wdrażanych projektów,
  • pomoc przy pozyskaniu wkładu własnego do projektu,
  • pomoc w pozyskaniu wolontariuszy,