W ramach współpracy międzynarodowej Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi z kilkunastu krajów świata.

Nasi partnerzy to przede wszystkim organizacje polonijne z krajów Unii Europejskiej.

Wspólnie realizowaliśmy projekty finansowane ze środków Senatu RP, MSZ, Programu GRUNDTVIG.

Fundacja bierze aktywny udział w spotkaniach Polonii w Polsce i na świecie. Prowadzimy wykłady, szkolenia, konsultacje dotyczące zarządzania projektami i pozyskiwania środków na ich realizację w szczególności ze źródeł publicznych.